Back to News

Stay Steady Clinics Posted on 21 Jun 2022

Stay Steady Clinic

Have you had a fall? Worried about falling? Feeling a bit unsteady? 

If you answered YES to any of these, and you life in CArdiff or the Vale of Glamorgan, you could benefit from the Stay Steady Clinic.

Falls specialist physiotherapists can offer you tailored advice to reduce falls risks. This can be done over the phone, using a secure video link, or in person.

Call us on: 029 2183 2552.

Or email us: staysteady.cardiff@wales.nhs.uk

Clinic Aros Yn Gadarn

Ydych chi wedi cwympo? Ydych chi'n pryderu am gwympo? Teimlo ychydig yn simsan?

Os gwnaethoch chi ateb YDW i unrhyw un o'r rhain, a'ch bod chi'n byw yng Nghaerdydd neu ym Mro Morgannwg, fe allech chi elwa o'r Clinig Aros yn Gadarn.

Gall ffisiotherapyddion cwympo arbenigol gynnig cyngor wedi'i deilwra i chi er mwyn lleihau risgiau cwympo. Gellir gwneud hyn dros y ffon, drwy ddefnyddio cyswllt fideo diogel, neu'n bersonal.

Ffoniwch ni ar: 029 2183 2552
Neu anfonwch e-bost atom: staysteady.cardiff@wales.nhs.uk 

Local Services, Let
Cardiff Chiropractic Clinic